Historielaget vil gjerne ta del i lokale saker som er viktige for å bevare områdets historiske minner. Det kan gjelde rivning eller inngripende endringer av historiske steder eller minner, rehabilitering og politiske avgjørelser. 

Her er noen av de sakene vi vurderer fortløpende:

 

SMEDGATA 25 -  «Tidsfordriv», Industri- og boliger

Tomten har hatt flere eiere de siste 15 år, og alle har ønsket å bygge bolig her. Opprinnelig ble søkt om å rive all gammel bygningsmasse, men Byantikvaren satte seg sterkt imot dette både av hensyn til bevaringen av den unike murbygg-bebyggelsen langs Smedgata og vår industriarv. I 2018 ble all eksisterende bebyggelse på tomten regulert til bevaring av Bystyret, samtidig som det ble gitt en detaljregulering for oppføring av to nye bygg som skal stå i stil med de gamle. Du kan lese om saken på sidene til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, saksinnsyn her.

NYTT: Rammetillatelse er gitt fra Plan- og Bygningsetaten til utbygger 22/12 2020. 

Litt mer historikk og diverse annet finner du her. Noen ganger tangerer historien uventet ens egen slektshistorie.

 

 

GRØNLANDSLEIRET 28 OG 30 - Plakathuset og Josephine Thrane-huset (nå Frelsesarmeen)

Grønlandsleiret 28

Etter mange år har eieren, Oslo Kommune, endelig bestemt at huset skal rehabiliteres. Mer om dette kan du lese her.

 

 

 

LANDBRUKSKVARTALET, Schweigaardsgate 34 A-F

Dette er Norges Bondelags gamle området helt syd for Grønland. Det har ikke fått så mye oppmerksomhet, men nå skal det også her reguleres og bygges. Mer om dette kan du lese her.