Murbyen Grønland og Tøyen, byvandring

I samarbeide med den ideelle organisasjonen "Murbyen Oslo" arrangerer vi en byvandring i historielagets område.

Oslo var Europas hurtigst voksende hovedstad i siste halvdel av 1800-tallet. Murgårdsbebyggelsen som ble oppført i denne perioden er unik, både fordi den er så utbredt, men også fordi den er relativt godt bevart. Oslos murgårder er ikke bare verdifulle kulturminner, de er også en viktig del av byens identitet. Murgårdene har stått i over 100 år, og kan stå i 100 år til. Murbyen Oslo bidrar til å bevare denne historien.

Opplev Grønlands murgårder! Bli med når Murbyen Oslo og Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag arrangerer murbyvandring på området rundt Grønland. Senklassisisme, nyrenessanse, jugendstil eller funksjonalisme – Grønlands-området har mange fine murgårder fra 1800- og 1900-tallet. Bli bedre kjent med noen av dem og gled deg over strøkets arkitekturmangfold sammen med vår murbyguide, kunsthistoriker Bjørn Vidar Johansen! Vandringen starter på det sentrale Grønland og avsluttes med besøk i Oslo Museums arbeiderleilighet i Tøyengata.   

Tid: Onsdag 28. september kl. 17.30-19.30

Oppmøte: Helga Helgesens plass ved krysset Grønlandsleiret og Åkebergveien. 

Pris: Arrangementet er gratis!

Påmelding: Meld deg på til undertegnede. 

Vennlig hilsen Marte Marie Ofstad, sekretær i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag., Tlf: +47 98866527

Mail: marte.m.ofstad@gmail.com

Detaljer

Dato onsdag 28. september 2022
Klokkeslett 17:3019:30
Kalender Hjemmeside-kalender

Sted

Navn Helga Helgesens plass,
Stedsbeskrivelse Hjørnet av Åkebergveien og Grønlandsleiret