Årsmøte for Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag ble avholdt digitalt

tirsdag 25. mai 2021 kl 19.00 på Zoom.

Under finner du innkalling med diverse vedlegg og protokoll fra møtet.

Vennlig hilsen

Styret i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag