Årsmøte for Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag vil bli avholdt digitalt

tirsdag 25. mai 2021 kl 19.00 på Zoom.

Vi håper du har anledning til å delta. Du må melde deg på i forveien slik at vi kan sende deg en link til møtet. Send oss en mail innen 23/5-21 på egt.historielag@gmail.com. Vi anbefaler at du har lastet ned Zoom appen i forkant og likedan at du kopler deg opp til møtet i god tid. Vi vil gi tilgang fra kl. 18.45. NB! Vi stenger for tilslutning til årsmøtet kl. 19.00.

Har du spørsmål så ta kontakt med en av oss i styret. Her finner du navn, tlf og e-post til oss alle sammen. https://egt-historielag.no/omoss/styret/

Under finner du som vedlegg:

1) Innkalling til årsmøtet 2021.

2) Vedlegg 1- Årsmelding 2020.

3) Vedlegg 2 - Vedtekter

4) Vedlegg 3 - Valg

Vennlig hilsen

Styret i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag