Medlemsmøte om Haugianerne 17. jan 2023

Medlemsmøte om Haugianerne 17. jan 2023

Haugianismen satte viktige spor i vårt område hvor det skjedde både en religiøs og politisk vekkelse på 1800-tallet. Grønland ble et slags episenter hvor disse to bevegelsene støtte sammen og det var epokegjørende for utviklingen av det norske samfunnet.

Les mer
Referat fra julemøte 5. des. 2022. Grete Letting

Referat fra julemøte 5. des. 2022. Grete Letting

Grete Letting er oppvokst i Sigurds gate 5 på Tøyen. Etter krigen var dette området kalt Nedre Kampen og hun definerer seg i dag også om Kampe-jente. Hun arbeider med en bok om barnas oppvekstmiljø og foreldregenerasjonens innsats rundt 1950-årene.

Les mer
Rudolf Nilsen. Del 1: Oppvekst

Rudolf Nilsen. Del 1: Oppvekst

Styremedlem Erik Odgaard har fordypet seg i arbeiderdikteren Rudolf Nilsen. Du kan glede deg til 5 artikler som forteller mange sider ved denne dikteren som levde og virket over en så kort periode, men som likevel har satt så dype spor etter seg. Han omtales, leses og synges også i vår tid, snart 100 år etter at han døde. Her kommer første del av historien.

Les mer
Referat fra medlemsmøte Jødisk Museum 22 nov 2022

Referat fra medlemsmøte Jødisk Museum 22 nov 2022

Historielaget hadde et meget interessant og godt besøkt møte på Jødisk museum. Det var to foredragsholdere. Faglig leder ved Jødisk Museum Mats Tangestuen tok for seg det store bildet mens styremedlem Erik Odgaard i EGT-historielag gikk nærmere inn på hva som skjedde med jødene på Enerhaugen, Grønland, Tøyen og Vaterland/Fjerdingen.

Les mer
Nytt Historiesus magasin 2022

Nytt Historiesus magasin 2022

Historielaget er nå blitt 3 år gammelt og for magasinet "Historiesus" er det også 3. årgang. Her er et stort sortiment av interessante artikler som du kan hygge deg med i mørke kvelder. Og vi takker igjen redaktøren, Jørn-Kr. Jørgensen, og alt arbeidet han nedlegger som frivillig, samt alle de andre bidragsyterne og ikke minst annonsørene.

Les mer
Historiene må fortelles på nytt!

Historiene må fortelles på nytt!

Jørn-Kr. Jørgensen er redaktør for historielagets medlemsmagasin "Historiesus" som sendes ut i november. De to første årene var han i tillegg redaktør for nyhetsbrevene "Historiebrev" som kom ut hver måned. Varamedlem i styret er han også. Jørn er en mann som har skrevet hele sitt liv, men liker også å filosofere over livet og menneskene. Dette er en artikkel han har skrevet i boken "Notater" som kom ut i år. Vi synes dette lille notatet derfra passet godt inn i det historielaget og våre medlemmer er opptatt av.

Les mer
Fire nye snublesteiner i vårt historielags område

Fire nye snublesteiner i vårt historielags område

Du har sikkert lagt merke til at det finnes en del "snublesteiner" rundt om i Oslo. Disse markerer hvor menneskene med jødisk bakgrunn bodde og som døde i tysk fangenskap under siste verdenskrig. Styremedlem Erik Odegaard har fanget opp historien til en del av de om bodde i våre bydeler. Det er en mørk del av Norges-historien, men den må ikke bli glemt. Erik har skrevet flere artikler som du finner på historielagets hjemmesider. Han har også kontaktet Jødisk Museum og vi er invitert dit for å høre om dette 22/11 2022. Dette er historien til de 4 personene som nå for sin minnestein. Foto: Jødisk Museum. NB! Det kommer i november en invitasjon til å delta i pussing av stenene.

Les mer
Referat fra medlemsmøte Brannmuseet 25. okt. 2022

Referat fra medlemsmøte Brannmuseet 25. okt. 2022

Vi er vel den eneste bydelen som kan skryte av å ha et brannmuseum. Det er ganske lite og derfor overkommelig, men svært innholdsrikt - og ikke minst svært populært hos barn. Vi var imidlertid så heldige at vi fikk en omfattende innføring i brannen og brannslokningens historie som naturlig nok inneholder stor dramatikk. Ta en titt på referatet og ikke minst det innholdsrike foredraget som du finner i form av en pdf-fil nederst på siden.

Les mer
Referat medlemsmøte Hersleb skole 100 år 4/10 2022

Referat medlemsmøte Hersleb skole 100 år 4/10 2022

Heter det Hersleb skole eller Herslebs skole med s? Det var delte meninger, men det var nok de fleste som sa navnet uten s til slutt. En tid het det Hersleb videregående skole og opp til nylig ville man kalle seg H20 VGS. Men så fikk vi fra en lærer i salen vite at man har bestemt at nå skal den hete Sentrumskolen Hersleb. Du kan lese mer i selve referatet. Powerpointen finner du som en vedlagt pdf-fil nederst på siden for referatet.

Les merBli med i det ganske nye
Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag!

Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag representerer et svært interessant område historisk sett. Historien går helt tilbake til middelalderen og særlig handel og arbeiderklasse har satt sitt preg på bydelene. I dag er dette det mest mangfoldige stedet i Oslo, men det er store endringer på gang gjennom områdeløftet.

Historielaget ønsker å skape interesse for området vårt gjennom å løfte fram både gammel og ny historie.

Les mer og bli medlem


index sitemap advanced
search engine by freefind