Medlemsmøte om Kvinner i vårt område 14. mars 2023

Medlemsmøte om Kvinner i vårt område 14. mars 2023

Denne gangen kombinerte vi årsmøte og medlemsmøte. Styreleder åpnet med å fortelle at vår kasserer Steinar Fløtberget var gått bort. Forsamlingen mintes han med1 minutts stillhet. Olav Fossbakken presenterte boken om Hersleb skole i anledning av 100-års jubileet og takket for samarbeide. Styreleder deltok på jubileums- og lanseringsmøte på skolen dagen etter. Deretter ble det 3 korte foredrag om kvinner som hadde bodd og virket i historilagets område.

Les mer
"Frøken-fotball" på Frogner

"Frøken-fotball" på Frogner

Fotball har de siste 100 årene vært en av de idrettene i Norge som har favnet bredest. I løypemelding 2023/01 skriver Idrettshistoriegruppa om dette, men hvor var kvinnene? Vi har funnet en morsom og interessant artikkel i medlemsavisen St. Hallvard til foreningen Oslo Byes Vel (de som setter opp de blå skiltene). Ellers var det nok mest vanlig at kvinnene i mange år i vesentlig grad sto for supporter-virksomheten i klubbene med kaffe- og matservering. Men se på fotball-jentene i dag - de imponerer.

Les mer
Medlemsmøte om trikken i EGT-området 14. feb. 2023

Medlemsmøte om trikken i EGT-området 14. feb. 2023

Johnny Vaaga kaller seg trikke-nerd og det med rette. Han tok oss gjennom nesten 150 år med trikke-historie og la spesielt vekt på hva som hadde skjedd i historielagets del av Kristiania/Oslo. Det gikk fort - i trikke-svingene - for å få med alt han hadde på hjertet. Men underholdende var det siden han i tillegg til trikke-fakta flettet inn Oslo- og EGT-historie hele veien. I tillegg har han gitt oss hele bildepresentasjonen og kopi av heftet han delte ut som filer vi har vedlagt nederst på siden.

Les mer
Medlemsmøte om Haugianerne 17. jan 2023

Medlemsmøte om Haugianerne 17. jan 2023

Haugianismen satte viktige spor i vårt område hvor det skjedde både en religiøs og politisk vekkelse på 1800-tallet. Grønland ble et slags episenter hvor disse to bevegelsene støtte sammen og det var epokegjørende for utviklingen av det norske samfunnet.

Les mer
Referat fra julemøte 5. des. 2022. Grete Letting

Referat fra julemøte 5. des. 2022. Grete Letting

Grete Letting er oppvokst i Sigurds gate 5 på Tøyen. Etter krigen var dette området kalt Nedre Kampen og hun definerer seg i dag også om Kampe-jente. Hun arbeider med en bok om barnas oppvekstmiljø og foreldregenerasjonens innsats rundt 1950-årene.

Les mer
Rudolf Nilsen. Del 1: Oppvekst

Rudolf Nilsen. Del 1: Oppvekst

Styremedlem Erik Odgaard har fordypet seg i arbeiderdikteren Rudolf Nilsen. Du kan glede deg til 5 artikler som forteller mange sider ved denne dikteren som levde og virket over en så kort periode, men som likevel har satt så dype spor etter seg. Han omtales, leses og synges også i vår tid, snart 100 år etter at han døde. Her kommer første del av historien.

Les mer
Referat fra medlemsmøte Jødisk Museum 22 nov 2022

Referat fra medlemsmøte Jødisk Museum 22 nov 2022

Historielaget hadde et meget interessant og godt besøkt møte på Jødisk museum. Det var to foredragsholdere. Faglig leder ved Jødisk Museum Mats Tangestuen tok for seg det store bildet mens styremedlem Erik Odgaard i EGT-historielag gikk nærmere inn på hva som skjedde med jødene på Enerhaugen, Grønland, Tøyen og Vaterland/Fjerdingen.

Les mer
Nytt Historiesus magasin 2022

Nytt Historiesus magasin 2022

Historielaget er nå blitt 3 år gammelt og for magasinet "Historiesus" er det også 3. årgang. Her er et stort sortiment av interessante artikler som du kan hygge deg med i mørke kvelder. Og vi takker igjen redaktøren, Jørn-Kr. Jørgensen, og alt arbeidet han nedlegger som frivillig, samt alle de andre bidragsyterne og ikke minst annonsørene.

Les merBli med i det ganske nye
Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag!

Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag representerer et svært interessant område historisk sett. Historien går helt tilbake til middelalderen og særlig handel og arbeiderklasse har satt sitt preg på bydelene. I dag er dette det mest mangfoldige stedet i Oslo, men det er store endringer på gang gjennom områdeløftet.

Historielaget ønsker å skape interesse for området vårt gjennom å løfte fram både gammel og ny historie.

Les mer og bli medlem


index sitemap advanced
search engine by freefind