GRØNLAND OG NEDRE TØYEN - Byvandring 23. sep. 2021

GRØNLAND OG NEDRE TØYEN - Byvandring 23. sep. 2021

Endelig var det mulig å arrangere noe for medlemmene våre igjen. Vi hadde fått tak i Truls Aslaksby som er kunst/arkitekthistoriker og har arbeidet 22 år hos Oslo Byantikvar. Han har skrevet bøker om Oslo bys bebyggelseshistorie og er spesialist på vårt område. Det ble en svært interessant rundtur med deltakere som hadde tilknytning til området både i dag og noen med lang tid tilbake. Her er et utvidet referat om det vi så under veis.

Les mer
"GRØNLANDSPOSTEN" - den fra Oslo!

"GRØNLANDSPOSTEN" - den fra Oslo!

På 1980-tallet var det mye som foregikk i Grønlandsområdet. Bl.a. ble det stiftet en beboerforening for Grønland/Nedre Tøyen. Mye har skjedd siden den gang og noe av dette kan vi nå dokumentere fra en rekke utgaver av deres tidsskrift.

Les mer
Nytt Historiebrev 08/2021

Nytt Historiebrev 08/2021

En gang leste man fremtiden i hendene og noen levde av det. De til og med rykket inn en annonse for å tiltrekke seg kunder. Se den i september-utgaven av Historienytt.

Les mer
Byvandring 23/9 2021 Grønland og Nedre Tøyen

Byvandring 23/9 2021 Grønland og Nedre Tøyen

Endelig er det mulig å arrangere noe igjen for våre medlemmer. Historielaget inviterer til byvandring med Truls Aslaksby på Grønland og Nedre Tøyen Torsdag 23. september 2021 kl 18.00. Mer info under om tid, sted og påmelding.

Les mer
Enerhaugen Borettslag - 50 år i 2014

Enerhaugen Borettslag - 50 år i 2014

Dette ikoniske borettslaget kunne feire 50 års jubileum og det har altså allerede blitt «gammelt». Heftet som ble laget inneholdt bl.a. en artikkel skrevet av Anne-Kristine Kronborg som i dag er arkitekthistoriker og ansatt i OBOS. Hun har kalt artikkelen «Fra tømmer og plank til tegl og betong».

Les mer
Båttur på Akerselva

Båttur på Akerselva

Akerselva er et naturlig skille mellom det historielaget kaller sitt primærområde, Enerhaugen, Grønland og Tøyen og det vi kaller vårt sekundærområde, Vaterland og Fjerdingen. Vaterlands bru har i hele byens historie vært selve hovedinngangen til byen etter at Christian IV flyttet byen i 1624. På grunn av koronaen var det lenge usikkert om vi kunne ha at arrangement, men endelig begynte Oslo å kunne åpnes opp igjen og historielaget kunne arrangere denne utflukten. Du finner en mengde flere bilder på våre Facebook-sider. Her følger en liten personlig rapport.

Les mer
Nytt Historiebrev 06/2021

Nytt Historiebrev 06/2021

Juni, sommerutgaven, er nå klart og sendt på mail til alle medlemmer. Det handler litt «kampen» om hva som skulle være Tøyen og hva som skulle være Kampe og bilbrann utenfor Smedgt 25. Sørli plass vet man hvor er, men ingen har det som sin adresse. En liten oppsummering av hva styret har gjort 1. halvår 2021 og en oppfordring til å deg en tur eller flere i sommer rundt i området Enerhaugen, Grønland og Tøyen.

Les mer
Da den første kvinne prekte

Da den første kvinne prekte

I år er det 60 år siden den første kvinnelige prest ble ordinert, men det er 100 år siden den første milepælen ble nådd. Det skjedde 24. april 1921 i Grønland kirke da en kvinne for første gang slapp til på en prekestol i en norsk kirke. Marta Steinsvik prekte i en hel time for en til trengsel fullsatt kirke. Teksten var om Thomas tvileren.

Les mer
Likfunn i Akerselva juni 1943

Likfunn i Akerselva juni 1943

Personen har både kniv- og skuddsår. Det blir en sak for kriminalpolitiet som etter en obduksjon og åstedsundersøkelse identifiserer den unge mannen som Alf Gran. Kriminalpolitiet involverer Gestapo som lanserer en teori om at mannen har blitt likvidert av motstandsbevegelsen, i dette tilfelle den kommunistiske motstandsbevegelsen. Årsaken skulle ha vært at han hadde fått kalde føtter og ønsket å trekke seg ut av arbeidet med å spre illegale aviser. Det lyktes imidlertid ikke der og da å finne den eller de som stod bak likvideringen.

Les mer
Nytt Historiebrev 03/2021

Nytt Historiebrev 03/2021

Mars-utgave av historielagets nyhetsbrev er nå klart. Det er sendt på mail til alle medlemmer. Det handler bl.a. om lærer Wilson på Tøyen skole, Oslo Folkerestauranter, gartner Siebke, Cirkus Arnardo og ikke minst gatekamper på Tøyen og Kampen i 1950-årene. Foto: Klasse 7ag i 1963 på Tøyen skole og lærer Jacob Wilson

Les mer
ASYLET og Elias Kræmmer

ASYLET og Elias Kræmmer

Her på hjemmesidene våre finner du en litteraturliste under Lokalhistorie/Littertur og kilder. Det er bøker med emner fra våre områder eller om Oslo/Kristiania hvor områdene er omtalt. En av bøkene er ASYLET og som jeg nettopp har lest. Ikke nettopp verdenslitteratur, men du verden for artig lesning. Du finner litt mer om boken og forfatteren, Elias Kræmmer, her.

Les mer

Bli med i det nye
Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag!

Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag representerer et svært interessant område historisk sett. Historien går helt tilbake til middelalderen og særlig handel og arbeiderklasse har satt sitt preg på bydelene. I dag er dette det mest mangfoldige stedet i Oslo, men det er store endringer på gang gjennom områdeløftet.

Historielaget ønsker å skape interesse for området vårt gjennom å løfte fram både gammel og ny historie.

Les mer og bli medlem