Her samler vi en del informasjon, lister og lenker. Noe har vi selv laget og noe har vi hentet fra nettet. 

Send oss gjerne tips om saker som vi kan legge ut på denne siden.

Står eiendommen på GUL LISTE?

Byantikvarens gule liste er ifølge Byantikvaren i Oslo, «en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo». Dette er bygninger og miljøer en ønsker å bevare. Gul liste forvaltes av Byantikvaren i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Mer informasjon og kart finner du her.

Forskningsstiftelsen Fafo holder til på Grønland i det som fra starten var Grønland folkeskole. I 2019 feiret de 150 års jubileum for bygningen. De lagde også en egen nettside med en mengde interessant historie rundt dette bygningskvartalet med Grønland kirke, brann- og og politistasjonen og litt senere Deichman. Klikk her for mye artig lesing og bilder.

Oslo Byleksikon. Her finner du informasjon om gater, strøk og steder i Oslo. Her finner du også et bykart med mange steder avmerket.

Under finner du lister som kan printes ut.