"Historiebrev" er navnet på historielagets nyhetsbrev til sine medlemmer som kommer 6 ganger i året.

"Historiesus" er et magasin vi lager 1 gang pr. år.

Utgavene finner du under som vedlegg, både det nyeste og tidligere utgaver. God lesning!