Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag ble etablert på et møte 10/10 2019 i Grønland kirke. Første medlemsmøte ble holdt 30/1 2020 hvor et styre ble satt sammen. Interimsstyret hadde sitt første møte 3/2 2020. Styret har en plan om å gjennomføre minimum 2 medlemsmøter med gode foredragsholdere og 1 utflukt/byvandring hvert halvår. Fremtidige arrangementer blir annonsert og lagt inn i aktivitetskalenderen man finner på lagets hjemmesider. Vi holder våre medlemmer orientert gjennom nyhetsbrev og kommuniserer med medlemmene på Facebook og egne hjemmesider.                                                                                                               

Våre byområder

Historielaget definerer sitt virksomhetsområde til å dekke Enerhaugen, Grønland og Tøyen. Det vil si at det grenser opp til andre historielag som Gamlebyen, Kampen og Grünerløkka. Enkelte områder vil overlappe områder som disse vil definere som «sitt». Vi har konsultert gamle kart, tidligere inndelinger i kirkesogn, skolesogn, nåværende bydels-inndeling og vi har vært i kontakt med historikere som er spesialister på dette byområdet. Vi har imidlertid valgt å forholde oss til områdene slik de i dag defineres av dagens beboere selv. Skillet mellom Grønland og Tøyen (Nedre Tøyen) regner vi går langs Nordbygata siden det er skillet mellom opprinnelig trehus- og murhusbebyggelse.

Det finnes ikke historielag per i dag som dekker de gamle områdene Vaterland og Fjerdingen. Vi har derfor valgt å si at historielaget vil dekke både et primærområde/hovedområde og et sekundærområde/tilleggsområde, men vi vil legge hovedvekt på primærområdet.

Primærområdet definerer vi til å gå langs Akerselva, fra Nybrua, Trondheimsveien, Helgesens gate, Ola Narr/Tøyenparken og Tøyen stasjon, Økernveien, Finnmarksgata, Kjølberg gata, Jarls gate, Schweigaards gate, Akerselva til Nybrua.

Sekundærområdene definerer vi til å være for Fjerdingen; Akerselva, Brugata, Storgata til Nybrua og Akerselva sydover til Vaterlands bru. For Vaterland; Akerselva sydover til Sentralbanestasjonen/Schweigaards gate, Jernbanetorget, Nygata, Storgata, Brugata til Vaterlands bru

Historielagets strategi

Historielaget har utarbeidet et eget  strategidokument. Det fnner du som vedlegg nederst på siden.

Kontakt:

Møtested: Oslo Museum/Interkulturelt museum (IKM), Tøyenbekken 5, 0188 Oslo.

Postadresse: Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag, Grønland 28, 0188 Oslo

Org.nr.: 924 634 766 

Epost: egt.historielag@gmail.com

Bankkonto Sparebanken1: 1813 31 32690

Vipps: 611188