Årsmøte for Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag

avholdes tirsdag 26. april 2022 kl. 18.00 i IKM/Interkulturelt museum i Tøyenbekken 5. 

 Deretter blir det medlemsmøte hvor Bjarte Breiteig forteller om sin bok "Tøyeneffekten". Alle er velkommen. Se mer info under Aktiviteter/Kalender.

Under finner du innkalling og i tillegg 3 vedlegg til møtet.

Vennlig hilsen

Styret i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag