Grønlandsleiret 28 – Plakathuset

Det lille røde huset på hjørnet av Grønlandsleiret og Åkebergveien har tidligere vært nærmest dekket av oppklistrede plakater og stifter etter gamle plakater. Det er eiet av kommunen, har stått ubebodd lenge og blitt svært nedslitt. Skulle huset reddes måtte det mye arbeide til og enda flere penger. Og ikke minst man måtte bli enige om hva det skulle brukes til.

Her kan du lese mer om saksgangen hos Plan- og bygningsetaten.

Vårt Oslo har hatt mange artikler om dette prosjektet og her er link til en av dem.