Landbrukskvartalet

Dette er området mellom Schweigaards gate, Hollendergata, Platous gate og Grønlandsleiret. I Schweigaards gate 34 A-F har Norges Bondelag holdt til i mange år. Gjennom et nytt selskap Landbrukskvartalet utvikling AS, som er eiet av Norges Bondelag, Aspelin Ramm og Vedal, vil man nå bygge boliger, forretninger, hotell bl.a. Det første forsøket innebar høyhus på 30 etasjer, men det er siden moderert. Saken går frem og tilbake og mange instanser er involvert. Også naboer engasjerer seg og er spesielt opptatt av at et godt og romslig utemiljø ivaretas. Her kan du lese mer om denne saken:

Plan og Bygningsetaten: Link til saksgangen. Her finner du også uttalelser fra Riksantikvaren, Byantikvaren, Byrådet og Sameiet Hollenderkvartalet.

Utviklernes egen hjemmeside.

Aftenposten artikkel fra 25/4 2020.