Personvernerklæring gjeldende for bruk av medlemsdata

Bakgrunn

 Historielagets formål er iflg. vedtektene «å fremme tilhørighet og identitet blant tidligere og nåværende innbyggere i bydelen. Historielaget skal kaste lys over bydelens historie, skape interesse, spre kunnskap og styrke områdets omdømme». At medlemmene enkelt kan oppnå kontakt med hverandre anses som en fordel.

Registrering av persondata og

Alle interesserte kan søke om medlemskap via historielagets hjemmeside uten spesielle forpliktelser eller kriterier. Historielagets medlemmer registreres med følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Tlf.nr.
  • Epost
  • Fødselsdato (frivillig)
  • Portrettbilde (frivillig – anbefales)

Ansvar

Styret v/styrets leder er ansvarlig for registrering, håndtering og vedlikehold av medlemmenes personregistreringer.

Tilgjengelighet

Registreringen skjer i historielagets styringssystem StyreWeb, som kun ledelsen har tilgang til. Nevnte obligatoriske registreringer er nødvendige for at ledelsen skal kunne kommunisere effektivt med sine medlemmer.

Gjennom tilleggsfunksjonen og appen Gnist er medlemslisten tilgjengelig også for historie­lagets øvrige medlemmer via deres smarttelefon. Derved kan det enkelte medlem knytte kontakt med de øvrige medlemmene for å etablere og utvikle fellesskap både på det sosiale og det historie­faglige plan, til beste for å oppnå historielagets formål. Det enkelte medlem har også mulighet til å kontrol­lere at innlagte data er korrekte. Registrerte persondata slettes dersom medlemmer melder seg ut av historielaget, med mindre det er enighet om at det er gode grunner til at registreringen opprettholdes.

Oversikten over historielagets medlemmer er kun tilgjengelig for medlemmene og skal ikke deles med tredjepart.

Oktober 2022/GFG