Årsmøte for Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag 2023

ble avholdt tirsdag 14. mars 2023 kl. 17.30 på Interkulturelt museum (IKM) i Tøyenbekken 5. 

Det var 37 stemmeberettigede medlemmer til stede. Til ordstyrer ble valgt Arne Danielsen som ledet oss støtt gjennom hele årsmøtet. Det ble vist til styrets årsberetning for 2022 og regnskap for 2022 med revisors beretning samt budsjett for 2023. Valg ble gjennomført og valgkomiteens forslag vedtatt. Alle detaljer fremgår av årsmøteprotokollen som som du finner som vedlegg nederst på siden.

 Etter at årsmøtet var gjennomført holdt historielaget medlemsmøte og aftenens tema var: "Kvinner i vårt byområde". Tre i styret fortalte litt om disse kvinneskikkelsene. Noen har fått sin bauta, noen har fått en gate oppkalt etter seg, noen er kjent for sitt dårlig rykte(!) - og noen gikk rett og slett i glemmeboken. Se egen artikkel med referat fra dette medlemsmøtet.

Under finner du innkalling og i tillegg 3 vedlegg til møtet og 1 vedlegg som er protokollen fra møtet.

Vennlig hilsen

Styret i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag