Årsmøte for Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag 2023

avholdes tirsdag 14. mars 2023 kl. 17.30 på Interkulturelt museum (IKM) i Tøyenbekken 5. 

 Etter at årsmøtet er gjennomført tar vi en liten pause, før vi går løs på aftenens tema: "Kvinner i vårt byområde". Tre i styret vil fortelle litt om disse kvinneskikkelsene. Noen har fått sin bauta, noen har fått en gate oppkalt etter seg, noen er kjent for sitt dårlig rykte(!) - og noen gikk rett og slett i glemmeboken. Alle er velkommen. Se mer info under Aktiviteter/Kalender.

Under finner du innkalling og i tillegg 3 vedlegg til møtet.

Vennlig hilsen

Styret i Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag