"TERJES TIPS"

Her vil jeg komme med anbefalinger av bøker som jeg mener det er verdt å lese om Oslo og spesielt om området innenfor Enerhaugen, Grønland og Tøyen. Noen bøker er å få tak via bokhandlerne, atter andre er å finne på ulike bruktbokmarkeder og kanskje også via Nasjonalbiblioteket.

Den første boka jeg vil ta for meg ble utgitt i 1990 på Schibsted Forlag. Teksten er av Randi Bodin og illustrasjonene av Ann-Else Aalling: «Fra rynke til smilebånd». Langs Akerselva fra bro til bro. Boka omtaler 21 broer over Akerselva med både historiske fakta og beskrivelser samt oppdaterte kommentarer om broene. Boka er skrevet og illustrert med kjærlighet for Oslo, Akerselva og de 21 broene. Boka egner seg til å ta med på turer langs elva og som guide underveis.

Terje Knudsen, styremedlem

 

 

 

«Brune Kafeer. Oslos uforanderlige møtesteder». Samlet av Per-Erling Johnsen. Schibsted Forlagene 2005.

Jeg siterer fra baksiden av omslaget: «En «brun kafe» har funnet sin form en gang for alle; interiøret endres ikke og har ikke luksuspreg, du kjenner deg alltid igjen, og betjeningen kjenner deg som stamgjest og har omsorg for deg.» Så er det vel slik at tiden løper og intet klarer å stå imot nye trender, skiftende moter og ikke alltid så trofast publikum som man kanskje hadde håpet. Denne gullgruven av en bok avspeiler dette i og med en del av de omtalte kaféene enten er pusset opp eller kanskje også lagt ned. De kaféene som omtales i vårt område Enerhaugen, Grønland og Tøyen er Olympen på Grønland, Brogaarden på LIlletorvet, Kafé Hyggli i Åkebergveien 34 og Tøyen Kafé i Tøyengata 29. Av det jeg har klart å sjekke er det kun Olympen som fortsatt ønsker sine gjester velkommen. De andre tre eksisterer ikke mer. Olympen er jo kledd i helt ny drakt, og stamgjester fra 2005 da boka ble skrevet ville ikke kjent seg igjen – ja sannsynligvis være meget nølende til i det hele tatt å gå inn.  Terje Knudsen, styremedlem jan 2021

 

 

Arkitektur i Oslo: Ole Daniel Bruun

 Jeg har også den første utgaven fra 1999 i min bokhylle. Begge utgavene – den fra 1999 og den siste fra 2008 er flittig lest i og bærer preg av det. Mer enn 1500 bygninger og husgrupper er omtalt i boka. Den kan brukes som reiseguide i Oslo for både arkitektur- og hovedstadsinteresserte «turister».

Alle omtalte objekter i boka er nummerert og etter nøye inspeksjon av boka har jeg kommet til at innen EGT-området er det 46 bygninger som er omtalt sammen med tilhørende bygninger i samme område. Omtale av  bygningene kan man finne under punktet arkitektur på vår web-side. Boka kan virke litt tørr i sin omtale av fasader, tak og bruk av bygningsmaterialer, men er svært nyttig for den som er interessert i de viktigste og fineste bygningene i Oslo. Det er synd ingen har tatt opp arbeidet etter Ole Daniel Bruun og oppdatert denne boka. Det har skjedd såpass mye rent arkitektonisk i Oslo etter 2008 at en ny utgave er etterlengtet.

Terje Knudsen, styremedlem, 1/3 2021

 

Hvis slottet lå på Tøyen … Syv sanne og usanne vandringer i Oslos historie.

Leif Gjerland. Schibsted Forlagene AS, Oslo 2004.

Boka har en litt spesiell vinkling på Oslo og som Gjerland selv sier – DENNE BOKEN LYVER! Det er ofte tilfeldigheter som utvikler en by. Dette har Leif Gjerland tatt for seg. Både den sanne historien og så en variant som beskriver hvordan byen hadde utviklet seg dersom tilfeldighetenes sære virkelighet hadde slått til.  Gjerland har tatt for seg syv byutviklingsfabler som også gir ettertanke til dagens aktuelle diskusjon om Oslos byutvikling på godt og ondt. For vårt historielag som omfatter Enerhaugen Grønland og Tøyen er det spesielt kapittelet «Historien om Østkanten som ble best, så Oslo vest ble verst»; slottet lagt på Tøyen i 1823 ville speilvendt Oslos verdiskala - som er mest aktuelt.     Terje Knudsen, styremedlem – april 2021

 

Tøyen skole 125 år.

Redaktør: Arne Danielsen, med bidrag av bl.a. Jørn-Kr. Jørgensen.

Denne jubileumsboken er nok ikke den av EGT-bøkene som har hatt størst opplag og distribusjon. Jeg kjøpte den selv i bokhandelen på Tøyen Torg (eller Tøyen senteret som jeg kjente stedet som). Boken hadde fortjent en større leserkrets. Det er ikke Tøyen skole stoffet som dominerer, men den gir et godt innblikk i både dagens og gårsdagens Tøyen. Jeg rangerer boken høyt på listen over jubileumsbøker der ute. Tøyen skole 125 år har varme og gir innsikt i miljøet på Tøyen. Etter at boken ble skrevet har det skjedd mye i denne bydel på godt og ondt. Tøyen-løftet har hatt positiv virkning, men politikerne og administrasjonen i bydelen har ikke alltid hatt en heldig hånd med hvordan bydelen Tøyen er blitt behandlet. Det er nok ikke så lett å få tak i denne boken nå, men den ble gitt til alle Tøyen skoles elever i jubileumsåret og hadde et opplag på 2000 eksemplarer. Kanskje Tøyen skole sitter på et reststopplag?      Terje Knudsen, styremedlem – mai 2021

 

 

"På topp i Oslo" - Jubileumsbok om Enerhaugen Borettslag
Det er nok få borettslag som har fått så mye omtale som dette. Man må vel kunne si elsket og hatet, men det har også rukket å bli historisk. I 2014 kunne de feire 50 år og i den anledning ble det laget et innholdsrikt hefte med interessante og noen uhøytidelige bidrag. Og veldig mange, fin bilder.
Boken kan du låne på Deichman Tøyen eller bestille den på nettet "på vanlig måte" og få den tilsendt ditt nærmeste bibliotek.

Terje Knudsen, styremedlem – mai 2021

 

 

"Gråbein" - Om livet på Kristianias østkant i 20-åra

Karl J. Forthun. Tiden Norsk Forlag, Oslo 1987. ISBN: 82-10-03052-3.

I kapittelet «Karakteristiske trekk i Gråbein» gir forfatteren en usminket beskrivelse av livet i Gråbein (gårdene). Han beskriver gråbeingårdene (muligens) som Kristianias sosiale søppelkasse på den tiden i 20-årene, men kommenterer at senere ble gårdene rehabilitert som resultat mye høyere standard. Forthun beskriver livet i gråbeingårdene som både hadde humor og varme, men skriver også om brutalitet, fyll og tuberkulose. Språket er typisk østkantspråk som i seg selv er interessant element i boka. Boka er en erindringsbok med mange interessante observasjoner fra Historielagets område – sett med en østkantboer med utviklet blikk for mennesker og omgivelser. En sterk leseropplevelse. Terje Knudsen, styremedlem – juni 2021

 

 

"Livet på Østkanten. Oslo 1040-1998"

 Asbjørn Fossen. Memoria Bok og forlag 1998. ISBN 82-992173-7-7.

Boka omtaler historien om bydelene øst for Akerselva. Bydelene som er tatt med er Grünerløkka, Sofienberg, Grønland, Tøyen, Kampen Vålerenga og Gamlebyen. Med andre ord mer omfattende enn vårt historielag fokuserer på, men det er interessant også å lese om tilstøtende bydeler til vårt område Enerhaugen, Grønland og Tøyen. Det er mange interessante temaer i boken – som tar for seg perioden 1940-1998. Det er litt pussig at allerede er 1998 blitt bak oss på tidslinjen og mange detaljer er gått i glemmeboken. Innholdsfortegnelsen gir et bilde av innholdet; Østkanten før siste krig, Krigsåra, Samfunnet normaliseres, Mangel på boliger, Befolkningsutvikling, Boligstandard, Sanering, Byfornyelse, Utbedring av boliger, Kommunikasjoner, Arbeidslivet, Innvandring, Sosiale forhold, Skolen, Parker og friareal, Oppvekstsvilkår for barn- og ungdom, Idretten, Restaurantliv, Sentrale utviklingstrekk på Østkanten, Livshistorier osv. Det siste kapittelet (Livshistorier) er spesielt interessant nå som vårt historielag i samarbeid med Memoar vil begynne intervjuer med folk som bor, har bodd eller har tilknytning til EGT-området.

Boken er en fin kilde til det mangefasetterte livet på Østkanten i denne perioden. Forlaget kommenterer at de ikke er fornøyd med billedmaterialet da prisen på billedmateriell fra museer og byråer er så høyt at det overgikk budsjettet for boken, og de måtte nøye seg med bilder fra andre og billigere kilder. Anbefaler allikevel boken! Gir et grundig og sammensatt bilde av livet på Østkanten! Terje Knudsen, styremedlem – juli 2021

 

"Fra Kampen til New Orleans" -om orkesteret Terje har vært medlem av i 57 år

Grete Letting og Terje Knudsen. Schibsted Forlagene AS, 2004

Dette tipset er ikke et forsøk på å snike seg inn på Kampen historielags domene. Kampen bydels stolthet Kampen Janitsjarorkester viser seg fram minst et par ganger per år i bydelen til beboernes glede og underholdning. Men så er det dette med de dynamiske områdegrensene innen Oslo som ikke er låst fast for evig tid. Orkesteret ble stiftet i 1929 i Sigurds gate 5. I dag ville en spørreundersøkelse kanskje gitt 60%/40% til Tøyens fordel dersom man spurte beboerne i området i hvilken bydel de bodde. Tittelen på boka er i alle fall inspirert av en annen av Kampens stoltheter, Knut Johannesen, som i 1960 skrev boka «Fra Kampen til Squaw Valley.

Nok av det. Denne boka som ble antatt gitt ut på et kommersielt forlag (i motsetning til de fleste korps jubileumsskrifter som ofte kommer på «eget forlag»). Grunnen til at Grete Letting og undertegnede fikk antatt boken hos Schibsted var orkesterets popularitet og at det var en mengde stoff av både lokal og generell interesse. Som kjent er orkesteret Norges eneste mannlige orkester – i motsetning til de to jente/kvinne-orkestrene jeg kjenner til i dag. Ingen amatørorkestre i kongeriket har flere spillejobber pr år – gjennom alle år -enn Kampen Janitsjarorkester (KJO). Det er blitt kalt Oslos stolthet og med god grunn. Det blir et spesielt og godt miljø når mennesker med samme interesse møtes så ofte som Kampegutta – både i Oslo, resten av landet og i utlandet (merk tittelen).

Samholdet, trøkket og populariteten ga oss en mengde stoff til boka. Ja, alt hører ikke hjemme mellom to permer, men det som kunne gjengis gir mange inntrykk fra de 75 årene KJO da (i 2004) hadde eksistert. Tilbakemeldinger til oss begge går både på at boka hadde lokalhistorisk, musikalsk og sosial interesse for leserne. Vi får håpe at boka kan bidra med stolthet og kunnskap både til Kampens beboere, men også til dem som i dag bor på Tøyen. Terje Knudsen, styremedlem – juli 2021

 
«Byoriginaler og personligheter i Oslo» av Even Saugstad
Utgitt av Frie Fuglers Forlag 2019, 2. utgave.
Denne nye utgaven av Byoriginaler tar for seg begrepet byoriginaler og personligheter fra hele Oslo. Var det flere av dem før? Er det slik at samfunnet i større grad tar seg av disse individene i dag enn før slik at det er færre synlige kandidater? Har dagens kandidater det bedre og friere innenfor systemet sammenlignet med dem som var synlige på gateplan og i bakgårder i tidligere tider? Det er sikkert at det ville være mer krevende å skrive enn oppdatert bok om temaet i dag med nålevende personligheter.
Boka til Saugstad er dog ikke mindre interessant av den grunn. Boka er mer en Oslo-bok enn et skrift som dekker kun Enerhaugen, Grønland og Tøyen (EGT) området. Den blir selvsagt ikke mindre interessant for det!
Blant dem som er omtalt er advokat Hermansen som ofte kunne observeres mens han turnet på T-banen. Fakiren El Jucan sang som en proff (han fikk senere profesjonell sangundervisning). Kan i den forbindelse anbefale EGT Historielags styreleder sin bok «El Jucan – asfaltens sønn.» Det er for meg en litt sår bok om personen Einar Olsens liv og også et oppgjør med deler av vår nære sosialpolitiske fortid, fremfor alt med omstreiferpolitikken og visse sider ved det psykiske helsevern. Min egen opplevelse av El-Jucans sangstemme var at vi på en julekonsert med Stor Oslo HV02 sitt orkester brukte ham som solist – blant annet i Le Cantique de Noël av Adolphe Adam. En sterk og rørende opplevelse for alle musikantene og en full Vestre-Aker kirke.
Andre personer som er omtalt er blant annet Appelsin-Herman, Fredens Engel, Køla-Pålsen, Jørgen den II, Snipp Møller, Montgomery, Luse-Frantz, Svingdeg osv. De byoriginalene som kan sies å falle innenfor EGT-området er Appelsin-Herman, Fredens Engel, Dragutta, Køla-Pålsen, Svingdeg og i periferien Snipp-Møller. Boken anbefales selvsagt! Er sist jeg sjekket tilgjengelig på Bookis til kr 100,- og i bokhandelen til kr 429,-.
Terje Knudsen, styremedlem august 2021

 

«OSLO byleksikon», redaktør Knut Are Tvedt.
Kunnskapsforlaget, 5.utgave Oslo 2010, samt nettsiden (6.utgave) med link: https://www.oslobyleksikon.no/side/Forside .
Nettsiden og innholdet eies og driftes av Oslo Byes Vel.
Jeg er selv den lykkelige eier av 3 utgaver av dette oppslagsverket, nemlig utgave 3, 4 og 5. Den siste kom i 2010. Den nye tid ankom med nettutgaven som ble lansert i 2020. 5.utgave var et stort og omfattende oppslagsverk som jeg har brukt mye – også de to foregående utgavene. For dem som er interessert i byen vår – ikke bare Enerhaugen, Grønland og Tøyen selvsagt – så er bøkene en skattekiste.
Oslo er i så rask forandring at trykte kilder raskt blir utdaterte. Da er nettsiden som Oslo Byes Vel holder ved like en enda bedre måte å holde nysgjerrige Oslo-interesserte oppdatert. Fabian Stang sier i sin hilsen i 5.utgave av verket følgende: «Her vil du finne steder du aldri har vært, men som du har lyst til å besøke. Du vil også lese nye ting om steder du trodde du kjente. Og som det ikke står noe om i denne boken, skal du få lov til å utforske selv. Lykke til!»
Terje Knudsen, styremedlem september 2021