"Terjes tips"

Her vil jeg komme med anbefalinger av bøker som jeg mener det er verdt å lese om Oslo og spesielt om området innenfor Enerhaugen, Grønland og Tøyen. Noen bøker er å få tak via bokhandlerne, atter andre er å finne på ulike bruktbokmarkeder og kanskje også via Nasjonalbiblioteket.

Den første boka jeg vil ta for meg ble utgitt i 1990 på Schibsted Forlag. Teksten er av Randi Bodin og illustrasjonene av Ann-Else Aalling: «Fra rynke til smilebånd». Langs Akerselva fra bro til bro. Boka omtaler 21 broer over Akerselva med både historiske fakta og beskrivelser samt oppdaterte kommentarer om broene. Boka er skrevet og illustrert med kjærlig for Oslo, Akerselva og de 21 broene. Boka egner seg til å ta med på turer langs elva og som guide underveis.

Terje Knudsen, styremedlem

 

 

 

«Brune Kafeer. Oslos uforanderlige møtesteder». Samlet av Per-Erling Johnsen. Schibsted Forlagene 2005.

Jeg siterer fra baksiden av omslaget: «En «brun kafe» har funnet sin form en gang for alle; interiøret endres ikke og har ikke luksuspreg, du kjenner deg alltid igjen, og betjeningen kjenner deg som stamgjest og har omsorg for deg.» Så er det vel slik at tiden løper og intet klarer å stå imot nye trender, skiftende moter og ikke alltid så trofast publikum som man kanskje hadde håpet. Denne gullgruven av en bok avspeiler dette i og med en del av de omtalte kaféene enten er pusset opp eller kanskje også lagt ned. De kaféene som omtales i vårt område Enerhaugen, Grønland og Tøyen er Olympen på Grønland, Brogaarden på LIlletorvet, Kafé Hyggli i Åkebergveien 34 og Tøyen Kafé i Tøyengata 29. Av det jeg har klart å sjekke er det kun Olympen som fortsatt ønsker sine gjester velkommen. De andre tre eksisterer ikke mer. Olympen er jo kledd i helt ny drakt, og stamgjester fra 2005 da boka ble skrevet ville ikke kjent seg igjen – ja sannsynligvis være meget nølende til i det hele tatt å gå inn.  Terje Knudsen, styremedlem jan 2021

 

 

Arkitektur i Oslo: Ole Daniel Bruun

 Jeg har også den første utgaven fra 1999 i min bokhylle. Begge utgavene – den fra 1999 og den siste fra 2008 er flittig lest i og bærer preg av det. Mer enn 1500 bygninger og husgrupper er omtalt i boka. Den kan brukes som reiseguide i Oslo for både arkitektur- og hovedstadsinteresserte «turister».

Alle omtalte objekter i boka er nummerert og etter nøye inspeksjon av boka har jeg kommet til at innen EGT-området er det 46 bygninger som er omtalt sammen med tilhørende bygninger i samme område. Omtale av  bygningene kan man finne under punktet arkitektur på vår web-side. Boka kan virke litt tørr i sin omtale av fasader, tak og bruk av bygningsmaterialer, men er svært nyttig for den som er interessert i de viktigste og fineste bygningene i Oslo. Det er synd ingen har tatt opp arbeidet etter Ole Daniel Bruun og oppdatert denne boka. Det har skjedd såpass mye rent arkitektonisk i Oslo etter 2008 at en ny utgave er etterlengtet.

Terje Knudsen, styremedlem, 1/3 2021