Tilbake til album-oversikt

Klengenavn og ungestreker i gata til mor-bilder

Da jeg vokste opp på 1950- og 1960-tallet, var mor og jeg ofte på besøk i Motzfeldtsgata 18 (bare kalt «Atten» i min familie) der min morfars nære familie hadde bodd siden 1907. Min mor Gudrun Ruud ble født i 1918 i Motzfeldtsgata 14 der hun også vokste opp. I bakgården til Motzfeldtsgate 18. De to jentene bak er fra venstre Erna Fjeld og min mor Gudrun Ruud. Foran mors fetter Rolf Johannesen. Foto fra slutten av 1920-tallet.Hun ble i likhet med sin eldre søster Grete født hjemme. Begge ble hjulpet inn i verden av jordmor Beate Mathiesen som var gift med kunstmaler Håkon Mathiesen og som bodde i nabogården Motzfeldtsgate 12. Les mer under artikler/historier.