"GRØNLANDSPOSTEN" - den fra Oslo!

"GRØNLANDSPOSTEN" - den fra Oslo!

Publisert av Karin E. Arnesen den 02.10.21. Oppdatert 02.10.21.

Vi har fått flere årganger av lokalavisen og her var det mye artig lesning. Dette var et tidsskrift som Grønland/Nedre Tøyen beboerforening ga ut. Foreningen ble stiftet 4/12 1979 på Hersleb skole og eksisterer den dag i dag under navnet Grønland beboerforening.

Vi har fått utgaver fra perioden 1980 til 2002 og det første eksemplaret vi har er nr. 1/1980, årgang 2, det vil si for 41 år siden. En dame ringte meg i vinter og fortalte hun hadde en kartong med blader. Hun skulle flytte, men hadde ikke hjerte til å kaste dem før hun hadde kontaktet oss. Jeg reiste opp på Vålerenga, hadde en hyggelig prat og fikk med meg 37 eksemplarer. Og her var det mye interessant om hva som foregikk i området fra 1980 og fremover til årtusenskiftet. Harald M. Karlsen, styremedlem, har skummet gjennom og funnet frem til diverse stoff som vi vil gjengi fremover i nyhetsbrev, på Facebook eller legger ut på hjemmesiden vår.

Jeg har tatt for meg dette første eksemplaret og det er både rørende og imponerende hva entusiastiske mennesker kan få til. Fortellingen om Grønland Beboerforening er en historie for seg og vi håper noen vil skrive om den for historielaget. Men denne gangen er det tidsskriftet deres det vil dreie seg om.

Grønlandsposten nr. 1 fra 1980 besto av 16 sider med maskinskrevet stoff og så vidt jeg kan se er det et virkelig klippe og lime arbeid. Det er tatt bilder, laget tegninger og der man manglet store fonter har man i stedet skrevet for hånd. Deretter ble det distribuert gratis til beboerne i området. Det er alt frivillighetsarbeid og jeg vil anta at det er kun ved intenst arbeid med å skaffe annonser at man klarte å utgi det i så mange år. De hadde kontor i Grønlands 28, det vi kjenner som Asylet, og der for øvrig har beboerforeningen fremdeles en kontorplass.

Bladet gir en god innsikt i hva foreningen engasjerte seg i og hvilke sosiale tilbud som fantes. Innholdsmessig er barn og ungdom, den gang som nå for området, viet stor plass. Intervju med varaordføreren over 2 sider og en liten historisk notis om Olympen. De setter et skarpt lys på Byfornyelsen og har også et avsnitt med «Advokaten svarer». Han hadde forøvrig kontortid en gang i uken på Asylet om kvelden hvor beboere kunne henvende seg.

Det er leserinnlegg og i 1980 var man også opptatt av at bilene kjørte for fort og det var forslag om trafikklys i «ulykkes-krysset» Urtegata/Tøyengata.

Annonsene er også artige å lese. Det er ikke mange av disse annonsørene igjen i strøket. Utgiverne har sikkert tilbudt seg å lage annonser for noen annonser er maskinskrevne, noen skrevet for hånd og inne imellom er det noen «proffe». Møbelhandler Ødegaard i Tøyengata 17 har en annonse og denne butikken har vi tidligere hatt en artikkel om her på hjemmesiden vår.  

De skriver også om en «Altmuligmannstjenesten», et tilbud til eldre og uføre, og jeg vil anta at det er dette som er videreført som Frivillighetssentralen i dag. For pensjonister og andre startet beboerforeningen et hyggetreff i 2. etg. på Asylet, «mandager kl 11-13, kaffe og kaker kr. 2,-!»

Hva skjer videre med «fangsten vår»? Vi har gjort en avtale med Nasjonalbiblioteket om levering av det hele til dem. De vil skanne/digitalisere materialet og med tid og stunder gjøre det tilgjengelig på sine nettsider. I mellomtiden legger vi ut noen godbiter med ujevne mellomrom. Har du lyst til å titte på denne første original-utgaven jeg har omtalt finner du en pdf-fil under.

2. oktober 2021/Karin Arnesen, nestleder

Grønlandsposten nr 1, 1980-komprimert.pdf