Årsmøte og medlemsmøte 26. april 2022

Årsmøte og medlemsmøte 26. april 2022

Publisert av Karin E. Arnesen den 29.04.22.

ÅRSMØTE

Det møtte opp 25 deltakere til møtene på IKM i gymsalen til den gamle politistasjonen i Tøyenbekken og vi fikk servert kaffe/te, litt snacks og Martes hjemmebakte kake. Styreleder Olav Rune Bastrup ønsket velkommen og deretter ble årsmøte gjennomført. Protokollen er under arbeid og legges ut på hjemmesidene våre under OM OSS/ÅRSMØTE 2022 ganske snart.

Alle valgkomiteens forslag ble vedtatt med akklamasjon. Her er det nye styret. Fra venstre Harald M. Karlsen (styremedlem), Karin Arnesen (nestleder), Knut Gunnar Larsen (kasserer), Arne Kristiansen (leder valgkomiteen), styreleder Gunnar Flø Guttulsrød, Terje Knudsen (styremedlem), Olav Rune Bastrup (styremedlem), Wenche Hansgaard (varamedlem), Steinar Fløtberget (varamedlem), Erik Odgaard (styremedlem), Sigurd Johansen (styremedlem) og Marte Marie Ofstad (sekretær). Ikke til stede var Jørn-Kr. Jørgensen (varamedlem), Line Oma, Eli M. Nielsen Karagøz og Annelise Bothner-Bye (alle fra valgkomiteen). Revisor Olaf Kahrs måtte gå tidlig.

Olav Rune Bastrup /til venstre) ble takket av som styreleder og fortsetter som styremedlem. Steinar Fløtberget (til høyre) ble takket av som kasserer og fortsetter som varemedlem i styret.

MEDLEMSMØTE

Deretter ble det medlemsmøte og Karin Arnesen, trakk kort igjennom hva historielaget for tiden arbeider med. Det kommer ytterligere 4 nyhetsbrev og 1 magasin, «Historiesus», i 2022. Erik Odgaard arbeider med en artikkelserie om Rudolf Nilsen, en artikkel om «Holocaust i Lakkegata» og en han har kalt «Postkort fra Auschwitz». Det kommer flere Terjes Tips om bøker og han jobber også med Blå skilt for bydelen mot Oslo Byes Vel.

Det arbeides videre med innsamling av muntlige minner (videoopptak) i samarbeide med Memoar og hvordan vi skal finne en praktisk og forsvarlig lagring av fotomateriell. Forprosjektet om skolene i historielagets områder er også kommet i gang.

Idrettshistoriegruppa har fått tilgang til gammelt arkivmateriale fra Sportsklubben Sterling som nå holder til i rektorboligen på Vahls skole. Konge-eika, som ble plantet i 1983 til markering av at kong Olav hadde vært regent i 25 år, er gjenfunnet på Elgsletta ved Akerselva.

Bautaen over Ole Gudmundsen i Nordbygata 15 er også «gjenoppdaget», men i uverdige omgivelser. Begge sakene er sendt navnekomiteen i bydelen, den første for en mulig plakett om opprinnelsen og den andre for å påvirke til at omgivelsene forbedres.

Når det gjelder medlemsaktivitetene frem til sommeren er matvandringen i mai utsatt til høsten, 31/5 blir det foredrag om «Syndens pøl», Vaterland, og det sammes «dronning», Abelone. 14/6 byvandring i kvartalet rundt Grønland kirke, brannstasjonen og tidligere Grønlands skole med byantikvar Janne Wilberg. 19/6 bidrag i Pride-festivalen med gatevandring fra «Skeive blokker» på Enerhaugen til Grønlandsleiret og foredrag i Grønland kirke.

Til høsten er det planer om besøk i Botanisk have og Tøyen hovedgård. Flere matvandringer og en byvandring i samarbeide med organisasjonen Murbyen Oslo. Foredrag om Munch-bilder og en brann på Grønland i tillegg til et besøk på Brannmuseet med områdets brannhistorie. I november forteller vi om den jødiske historien i bydelen og opp mot jul forteller Andreas Diesen om familiens tilhørighet til Grønland.

 

FOREDRAG OM BOKA «TØYENEFFEKTEN» AV BJARTE BREITEIG

Boka handler om en liten familie, Mona, Jostein og den lille sønnen dere Kalle som flyttet til Tøyen for 10 år siden. De starter en nabokafé for å bygge et fellesskap i det som den gang fremdeles var landets mest beryktede bydel. Rundt kaféen oppsto et nettverk av naboer, folk av vidt forskjellig kultur og i alle aldre, som hjalp hverandre og tok vare på nærmiljøet sitt. – Dette skrev Jørn-Kr. Jørgensen i omtale av boken i magasinet vårt, Historiesus 2021.

Forfatteren tok oss gjennom prosessen da han skrev boken og relaterte det til hva han selv og hans familie hadde vært gjennom for å skape et bedre miljø i vår tid og med referanse til den stolthet og det samholdet som hadde eksistert i tidligere tider. Det ble et engasjert og inspirerende foredrag. Takk til Bjarte Breiteig som hadde forberedt seg godt og bød på seg selv og sine erfaringer.

PS – Det var også han som tok initiativ til hønsegården i Kolstadgata. Hønene kaller seg «Tøyentuppene» og har for øvrig egen Facebook-side!