Gamle dører og kjærlighet - møte 11. okt. 2021

Gamle dører og kjærlighet - møte 11. okt. 2021

Publisert av Karin E. Arnesen den 16.10.21.

GAMLE DØRER OG PORTER

På møtet 11/10 fikk vi et innblikk i hva og hvordan det er mulig. Medlem Eli Nielsen Karagøz inviterte oss hjem til seg i Myklegardgate 2 og Vidar Myhre fortalte og viste bilder fra rehabiliteringsprosessen i denne gården. Alt skulle rives ut, men noen entusiaster i boligsameiet klarte å få endret beslutningen i grevens tid. I detalj gikk Vidar gjennom hele prosjektet og de erfaringene de hadde gjort. Forprosjekt med vurdering av arbeidet, omfang, tid og penger. Arbeidsprosessen, overraskelsene (som det var mange av både positive og negative) underveis, hjelp og støtte fra fagfolk og bidrag fra det offentlige.

Det var et tålmodighetsarbeide som krevde spesialkompetanse på mange ulike fagfelt. Med hjelp fra ekspertise og beboerne ble dører og mellomdører demontert, lag på lag med maling ble avdekket og nydelige detaljer i treverket ble avdekket. Det ble skjøtet inn nytt treverk der hvor man under «moderniseringen» hadde løsnet lister eller brukt øks for tilpasning. Gamle låser ble plukket fra hverandre liksom håndtak og nøkkelskilt for å bli renset og satt i stand. Malingtrapper (små områder hvor man skraper seg nedover, lag på lag, i malingslagene) avdekket til slutt de originale fargene som måtte gjenskapes. Det var et imponerende, men omfattende arbeide. Men – så ble det også utrolig fint.

Oslo, 16. okt. 2021/Karin Arnesen, nestleder