Medlemsmøte 9. nov 2021 Enerhaugen

Medlemsmøte 9. nov 2021 Enerhaugen

Publisert av Karin E. Arnesen den 12.11.21. Oppdatert 24.11.21.

Dette er faktisk det første innendørs møte historielagets styre har arrangert. Det planlagte møte i mars 2020 ble «tatt» av koronaen. Vi i styret var naturligvis svært spente på oppslutningen, men kunne glede oss over at mer enn 40 personer fant frem til salen i 3. etasje i det gamle politihuset på Grønland. Det ble servert kaffe/te og litt snacks. Vi hadde invitert bredt, både medlemmer og andre som vi mente kveldens emne ville være interessant for. Det ble en riktig hyggelig samling for medlemmer og gjester.

Styreleder Olav Rune Bastrup ønsket velkommen og presenterte dagens foredragsholdere. Nestleder Karin Arnesen presenterte styret og valgkomiteen. Freddy «Frisør» Larssen, som har holdt til på Grønland i 50 år, ble også presentert og fikk en bukett blomster i anledning av at han hadde mottatt Kongens Fortjenstmedalje bare noen dager tidligere. (Oslo Museum/Interkulturelt Museum har laget en digital utstilling om Freddy og salongen hans, sett gjennom linsen til fotograf Ric Francis).

Truls Aslaksby’s bok «Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie» var til salgs for kr 100. Den kan også kjøpes på neste medlemsmøte 30/11.

Det ble orientert om historielagets hjemmeside og Facebook-side og oppfordret til at interesserte medlemmer kunne delta i arbeidet med disse mediene. En liten håndsopprekning avdekket at den foretrukne ukedagen, tirsdag eller torsdag, fordelte seg med omtrent halvparten på hver. Styret trenger hjelp til å lage Historienytt fra neste år av. De planlegger også en gruppe som kan arbeide sammen med Fotogruppa om bevaring av muntlige minner ved hjelp av videoopptak. Litt hjelp til forberedelse av møtene hadde også vært kjekt så alle som kan tenke seg å bidra litt må gjerne ta kontakt med noen av oss i styret.

Dagens tema handlet om Enerhaugen. Etnolog, konservator og kulturhistoriker Birte Sandvik og pensjonert etnolog, førstekonservator, kulturhistoriker og musiker Morten Bing fortalte om arbeidet med å redde husene på Enerhaugen, oppføringen på Folkemuseet på Bygdøy og utviklingen frem til vår tid. Først var man på Folkemuseet opptatt av å vise hvordan interiøret kunne ha vært på begynnelsen av 1900-tallet, men senere har man endret interiøret i en del av husene til å vise boforholdene på den tiden Enerhaugen ble sanert.

De fortalte om fotodokumentasjonen som Bergliot Sinding heldigvis hadde gjort fra den tiden rivingen skjedde, men beklaget at ingen hadde «gått inn i husene» for å dokumenter.

Folkemuseet har gjort et stort arbeide for å digitalisere fotomateriale fra Enerhaugen. Det aller meste er gjort tilgjengelig på digitaltmuseum.no. De fortalte om hvordan de var kommet i kontakt med en «gjeng» mennesker som var oppvokst på Enerhaugen og derved fått tilgang til Sigurd Johansens (styremedlem) unike fotosamling. Den er digitalisert og i tillegg har de laget en fotoutstilling kalt «Ung på Enerhaugen» som står ut året i 1. etasje i OBOS-murgården fra Wesselsgt. 15 som er gjenreist på Folkemuseet. Her kan du se Sigurds bilder og album.

En annen unik fotosamling er etter Albert Josef Scheinpflug og hans familie på Enerhaugen. Han var emaljemaler, kunstmaler og en dyktig fotograf. Etterkommerne, familien Hilton, tok kontakt med Folkemuseet i forbindelse med ny-innredningen av husene i 2011-12 og man klarte samle inn et unikt billedmateriale fra familien.

Sigurd Johansen og Harald M. Karlsen (begge styremedlemmer) viste en stor samling av Sigurds bilder. De startet med litt Enerhaugen historikk og om forholdene helt tilbake til 1800-tallet, bl.a. om Wergelands omtale av de elendige boforholdene. Gjennom en fyldig billedkavalkade ble vi tatt gjennom gate for gate, «hovedgatene» Johannesgata og Enerhauggata og gatene med de spesielle navnene Flisberget, Stupingata og Langeleiken. Bilder fra familieliv og ungdomsliv, utendørs og innendørs. De viste skisser over husene de hadde bodd i og fortalte historier om familie og venner. Det var dårlige boforhold, men for de fleste gode familieforhold og et godt miljø å vokse opp i. Sigurd gjorde oss også oppmerksom på at for de fleste av bildene fra Enerhaugen på digitaltmuseum.no er det mulig for hvem som helst å føye til kommentarer. Du klikker på bildet og under info om bildet finner man + «Kommenter eller foreslå endringer». Slik kan man få samlet enda flere opplysninger.

På historielagets hjemmesider finner man under overskriften Bilder, en side for Fotoalbum (inneholder bilder brukt på historielagets hjemmeside) og en side for Fotogruppa. Der finner man diverse linker til fotosamlinger og databaser.  https://egt-historielag.no/Fotogruppa/

Takk til alle som bidro til et vellykket medlemsmøte.

Nov. 2021/Karin Arnesen, nestleder. Foto: Terje Knudsen