Medlemsmøte om trikken i EGT-området 14. feb. 2023

Medlemsmøte om trikken i EGT-området 14. feb. 2023

Publisert av Karin E. Arnesen den 17.02.23.


Det var stort fremmøte, 58 personer, også denne gangen. Johnny Vaaga holdt et foredrag i høyt tempo og med et vell av detaljer og morsomme bilder som dekket trikke-historie fra 1875 og helt opp til vår tid. Noe kunne vi kjenne igjen fra 7’ern, 12’ern og egen oppvekst i området som dekket alt fra Vaterland, Grønland, Tøyen og helt opp til Kampen. I tillegg hadde han fått laget en trykksak på 28 sider som inneholdt det aller meste fra foredraget og som alle deltakerne fikk utdelt – til og med kostnadsfritt. Tusen takk til Marina Heyerdahl hos Ruter som hadde ordnet det.

Johnny startet med hestesporvognene som ble kjøpt inn fra USA i 1875 og et eksemplar fra denne leveransen kan du i dag faktisk finne på Sporveismuseet på Majorstuen i Oslo. I 1894 kom elektriske vogner til Kristiania. Det var de første i Norden og ruten gikk mellom Majorstuen og Jernbanetorget. I 1900 begynte også trikkerutene å gå over Grønland og nå bygges trikkenettet videre ut i godt tempo bl.a. med sporene over Tøyen til Kampen. Vi ble introdusert for et utall forskjellige trikketyper, med deres gode og dårlige sider helt opp til 2022 og ikke minst alle de forskjellige traseene de hadde hatt. Underveis skjedde det både dramatiske ulykker og ikke minst dramatiske byforandringer.  Det skulle rives, bygges nye veier og ikke minst T-banen skulle anlegges. Det siste berørte sterkt områdene Grønland og Tøyen.

 

 

Underveis i foredraget fikk vi se et stort antall fotografier som viste de store forandringene som skjedde i EGT-området. Etter foredraget ble det tid til en masse spørsmål og Johnny sto ikke i beit for svar på ett eneste. Til slutt sang Kari Disen fra YouTube visa om Jakobsen og hennes erfaring etter at han hjalp henne med en trikkebillett – og det viste seg at han hadde «hjulpet» også mange andre unge damer hvor resultatet førte til «avleggere» som man ville sagt den gang.

 


 

Johnny Vaaga var et oppkomme av detaljer og kaller seg selv trikke-nerd med rette. Hele foredraget ligger i form av en powerpoint-prensentasjon som vedlegg nederst på denne siden. Flere har etterspurt et eksemplar av trykksaken han hadde med, men den ble revet bort av de som deltok på møtet. Imidlertid finner du også den som et vedlegg nederst på siden.

 Tusen takk til Johnny for et fint foredrag og en veldig hyggelig kveld.

Oslo, 17. feb. 2023/Karin Arnesen, nestleder