Referat fra julemøte 5. des. 2022. Grete Letting

Referat fra julemøte 5. des. 2022. Grete Letting

Publisert av Karin E. Arnesen den 10.12.22.

Styreleder Gunnar Flø Guttulsrød startet medlemsmøtet med en kort oppsummering av siste halvårs medlemsaktiviteter. Han minnet også om mulighetene som ligger i å bli bedre kjent medlemmene seg imellom med bruk av appen Gnist og at men gjerne legger inn et eget bilde. Vi har gjort en avtale med Stolpejakten v/Nydalen skiklubb om oppsetting av enda flere stolper i vårt område fra våren neste år. Vi arbeider også for et samarbeide med programvareselskapet Wittorio om produksjon av et dataspill for barn og unge basert på lokalhistorie.

Nestleder Karin Arnesen fortalte at prosjektene om bautaen og Ole Gudmundsen samt Konge-eika går sin gang i Bydel Gamle Oslo. Programmet for 1. halvår 2023 ble presentert med 4 møter og 2 byvandringer. Se kalenderen på denne hjemmesiden for mer detaljer.

--------------------------------

Kveldens foredragsholder ble presentert av styremedlem Terje Knudsen. Grete Letting er utdannet lærer og tok i tillegg spesialutdanning i sosialpedagogikk ved UiO, administrasjon og ledelse ved BI og barnelitteratur ved Barnevernsakademiet. Hun har også arbeidet i Norsk Lærerlag, vært forlagsredaktør i Universitetsforlaget og til slutt frilansredaktør og forfatter.

Grete fortalte levende fra sin oppvekst i Sigurds gate 5 på Tøyen i 1950-årene og startet med å fortelle at det var hun selv som tok kontakt med historielaget for å få fortelle. Hun mente dette ville legge et positivt press på henne for å få fortalt historien som mange ikke kjenner om hvordan det var å vokse opp i denne delen av Østkanten etter krigen. Hun vil skrive for å hedre både de som vokste opp samtidig med henne i området og ikke minst hennes foreldregenerasjon som gjorde en så stor innsats for å skape et trygt oppvekstmiljø i en tid uten overflod. Det handlet ikke om nød og elendighet, men om en del av Oslo med mye tro på at framtida skulle bli bra.

 

 

 

 

 

 

 

I hennes barndom var Sigurds gate en del av Nedre Kampen så hun har alltid ansett seg for å være en Kampen-jente. I dag identifiserer de fleste som bor i området seg som Tøyen-beboere.

Oppveksten i Sigurdsgate 5 på 1950-tallet var både tidstypisk, men også spesiell. Hennes far Rolf Letting, som var typograf, var også dirigent og stifter av Kampen Janitsjarorkester i 1929. Hun vokste opp i et musikkorps som andre vokste opp i Frelsesarmeen. Det var ikke mye å skryte av materielt sett. Leiligheten var liten, og det var bare kaldt vann i springen til de fikk varmtvannsbeholder. I oppgangen var det do med bøtte en halv etasje opp. Det var likevel mye bedre enn å ha do i gården som det var mye av i nabolaget. Og søppelkassene i gården tiltrakk seg rotter.

Foreldrene var opptatt av at hun skulle få den utdannelsen hun selv ønsket. Grete fortalte levende om episoder og hvordan det var musikk-undervisning i den lille leiligheten nesten hele dagen hver lørdag, men aldri en klage fra naboene. Farens arbeide som typograf førte til at han ble arrestert under siste verdenskrig og havnet i 1943 på Grini fangeleir og ble en av lederne for musikkmiljøet der. Engasjementet i Kampen Janitsjar preget store deler av oppveksten og i voksen alder skrev hun bok om korpsets 75 års jubileum i samarbeide med Terje Knudsen (styremedlem i historielaget).

 

 

 

 

Sigurds gate 5 fikk i 2019 et blått skilt for å hedre Kampen Janitsjarorkester, Gretes far og unge gutter fra området, Kampegutta. Da var det naturlig at Grete holdt talen ved avdukingen av det blå skiltet.

Vi gleder oss til å få flere historier fra Grete Letting og ønsker henne lykke til med bokprosjektet sitt!

Her er noen av bøkene hun har skrever: Fra Kampen til New Orleans (2004) sammen med Terje Knudsen, Den vesle stavkyrkjeboka (2007) sammen med Reidar Solberg, for Oslo Lærerlag sammen med Kari Lie og Milton Raiby Lærerlagene i Oslo 1821—2001 Fra strid til samling (2014), skolebøker/lærerveiledninger før reformen i 1997 sammen med Jorun Gulbrandsen, dessuten ei strikkebok Varmekilder (2002) som bl.a. ble utgitt i Cappelen Damms hobbybokklubb, og oversatt og solgt i Nederland/Belgia og i USA.

Oslo, 10. desember 2022/Karin Arnesen, nestleder.