Referat fra medlemsmøte 30. nov. 2021 om Tøyen

Referat fra medlemsmøte 30. nov. 2021 om Tøyen

Publisert av Karin E. Arnesen den 04.12.21. Oppdatert 04.12.21.

Det ble møte på Asylet denne gangen og til sammen var vi 30 personer og som holdt noenlunde avstand i disse korona-tider. Det ble servert kaffe og kaker og tid til å bli litt kjent med hverandre ble det også.

Leder, Olav Rune Bastrup, ønsket velkommen og nestleder, Karin Arnesen, orienterte om arbeidet med ny redaktør for nyhetsbrevene, hjelp til det praktiske på medlemsmøtene og litt om innsamling av foto samt muntlige minner. Historielaget har også fått en henvendelse angående gjenstander for Sportsklubben Brage. Mer om dette til slutt.

 

Jørn-Kr. Jørgensen (f. 1954) og Arne Danielsen (f 1955) fortalte fra egen oppvekst og om mennesker i vårt område. Sammen har de skrevet jubileumsboken for «Tøyen skole 125 år, 1882-2007».

Jørn

Jørn vokste opp i de «nye» OBOS-blokkene i Helgesensgate mellom Botanisk hage og Ola Narr ikke så langt fra der hvor Einar Gerhardsen bodde. Han gikk først på Tøyen skole og deretter på Hersleb skole hvor han var redaktør av skoleavisen «Atom-Posten» (uttales med to t’er), visstnok klengenavn på skolens rektor Knut Jørgensen. Etter å ha reist og bodd rundt om i verden startet han i Oslo-politiet og ble der i 38 år som seniorrådgiver distriktets stab for kommunikasjon. Jørn er i dag forfatter, redaktør for flere politi-tidsskrifter og pensjonist.

 Jørn brenner for alle ildsjelene som gjennom tiden har bidratt til å gjøre livet bedre for folk i området. Han refererte bl.a. til Cathinka Guldberg som startet norsk sykepleierutdanning i Norge fra nettopp den bygningen hvor vi nå befant oss.

Han fortalte om ulike politimestere og anekdoter fra gamle Grønland politistasjon. Han hadde også fått reise med Sirkus Arnardo en tid og knyttet et tett bånd til familien. Arne Otto Lorang Andersen, kalte seg Arne Arnardo eller bare Arnardo. Sirkuset var en årviss gjest på Grønlands Torg og på Tøyen på plassen ved siden av Munch-museet i en menneskealder. Arnardo holdt på helt til han døde 82 år gammel under en forestilling på Tøyen.

Arne

Arne vokste opp i Motzfeldtsgate 14. Han gikk også først på Tøyen skole og deretter på Hersleb. Han har vært trikkefører, redaktør, forfatter, informasjonsdirektør, journalist og fotograf. Han fortalte om en far med pasjon for radio-apparater og som etablerte butikk i gården hvor de bodde. Under krigen låste han apparatene inn i en loftsbod som ble plombert, men hvor han hentet ut radioer, bl.a. til hjemmefronten, ved å løsne dørhengslene. Men det gikk bare til han plutselig en dag ble oppdaget og sendt på Grini.

Arne fortalte om hvordan det var å bo i Motzfeldtsgate, om naboer og venner. Faren hans fikk slag og var arbeidsufør lenge, men moren klarte holde hjulene og butikken i gang. Faren «måtte» kjøpe gården, men satte seg i stor gjeld. Han måtte til slutt selge om ikke Arne tok over, men Arne var blitt raddis og var helt uinteressert i å bli gårdeier – den gang.

I boken hans «Åttenderaden», som ikke er selvbiografisk, men en sjakkroman, får man et inntrykk av hvordan det var å vokse opp i Tøyen-området. Arnes store pasjon var og er sjakk. Han har skrevet flere bøker om sjakkverdensmester Magnus Carlsen og han delte rundhåndet gratiseksemplarer med de fremmøtte.

Tusen takk til begge som stilte opp til et veldig hyggelig møte.


 

Medlemsbladet «Historiesus» 2021, 2. årgang

Jørn har laget årets utgave av magasinet vårt. Den ferske utgaven ble delt ut til alle de fremmøtte. Vi sender det i posten til alle medlemmer i løpte av uke 49. Gled dere for her er det mye artig lesestoff.

 

Asylet og Harald

Harald Hanssen, som driver Asylet, var også til stede og vi fikk anledning til å takke han med den siste boken til Leif Gjerland (Oslos årringer) for at han alltid stiller opp så generøst for historielaget.

 

Sportsklubben Brage

Som nevnt innledningsvis har historielaget fått en henvendelse gjennom en av lagets medlemmer, Arne Kristiansen. Det gjelder 4 gjenstander (2 faner, 1 genser og 1 pokal) relatert til Sportsklubben Brage som ble stiftet på Enerhaugen i 1923. Undertegnede har søkt på nettet etter info og vært i kontakt med Oslo Byarkiv, Nasjonalbiblioteket og Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark) for å høre om de allerede har stoff om Brage og om de kan motta gjenstander. De to siste hadde noe stoff og Arbark bekreftet dagen etter vårt medlemsmøte at de gjerne tok imot gjenstandene. Dette er historielagets første «redningsoperasjon». Underveis ble det klart at vårt område på 1920-tallet hadde ekstremt mange sportsklubber og de fleste var tilknyttet AIF (Arbeidernes Idrettsforbund). Arbeideridretten må altså ha hatt en stor betydning her. Harald fra Asylet og medlem Bernt Bølviken ga beskjed at de gjerne vil engasjere seg i dette arbeidet. Er det flere som har noe å bidra med er de mer enn velkommen. Kanskje har du arvet en gammel pokal etter en av foreldrene dine om du er oppvokst i området. Vi skriver mer om dette på nyåret 2022.


Tekst: Karin Arnesen, nestleder. Foto: Sigurd Johansen, styremedlem.