Referat fra vandring på "Prindsen" 8. mai 2024

Referat fra vandring på "Prindsen" 8. mai 2024

Dette var et samarbeide med Fortisminneforeningen i Oslo og Akershus. De hadde fått «kapret» Caroline Juterud fra Oslo Byarkiv til å fortelle – bedre kunne det ikke bli. Oslo Kulturarvnettverk har skrevet et fint referat fra arrangementet som vi har fått lov til å bruke.

"Over 80 kulturhistorisk interesserte grep begjærlig sjansen da det 8. mai ble arrangert åpent hus med foredrag og omvisning på Prinds Christian Augusts Minde – alias Mangelsgården - til daglig kalt «Prindsen», i Storgata i Oslo. Anledningen byr seg nemlig ikke ofte, og dette er et sentrumsplassert anlegg mange som er oppvokst i byen har et forhold til – eller i det minste er nysgjerrige på.

Det var Fortidsminneforeningen i Oslo, i samarbeid med Byarkivet og Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag som sto bak dette populære initiativet.

    

Fra hovedhuset og til høyre Rebekka Stangnes og Caroline Juterud.

Etter en kort innledning av bygningsvernkonsulent Rebekka Stangnes i Fortidsminneforeningen ble ordet overlatt til Caroline Juterud fra Byarkivet, som har tatt mastergrad med nettopp denne gården som tema. Uten manus og på konstant inn- og utpust gjennomgikk hun meget engasjerende denne eiendommens utrolige historie gjennom de forskjelligste faser fra noblesser til tristesser: Oppstarten var en landlig beliggende og staselige Mangelsgården der innehaveren brukte betydelig fantasi og midler på å konkurrere mot Palæets og Bogstad gårds festligheter. Senere ble gården gjennom stiftelsen av 1812 utviklet til det verre og videre til det enda verre, bl.a. kolerasykehus, tvangsarbeidsanstalt og oppbevaringssted for sinnslidende. Rundt 1000 mennesker befant seg samtidig bak murene på det aller verste.

Underveis hadde byen vokst rundt den en gang så landlige idyll, der bygningene forfalt betydelig gjennom flere menneskealdre med nådeløs slitasje. Av den grunn ble deres fortsatte eksistens etter hvert direkte truet når tomtas attraktivitet ble oppdaget av ivrige utbyggere.

Etter Juteruds formidable historiske gjennomgang forflyttet de frammøtte seg til en annen gårdsplass for å høre daglig leder Elin J. Hallberg i Fortidsminneforeningen foredra om fredningen og den fortsatt pågående kampen for en forsvarlig bevaring av stedet – som på sin måte er en like fengslende historie som den om selve eiendommen.

Avslutningsvis var det lagt opp til omvisning i fabrikkbygningen med spinneriet, men der viste det seg at det elektroniske dørkortet bare påvirket lampa på låsen til å slukke, ikke låsemekanismen til å åpne. Spontane forslag om å slippe fram de røsligste tilstedeværende for å røske godt i døra ble høflig, men bestemt avslått fra arrangørenes side, fulgt av noen spredte, stygge ord om moderne teknologi fra de bakre rekker. Så Caroline Juterud avrundet det hele med et avvæpnende «Jaja, da får det bli en annen gang».

Ja gjerne det, Caroline. Svært gjerne!"

 

Takk til Tor Ivar Volla for tekst og foto. Også noen foto fra Sigurd Johansen.