Referat medlemsmøte Hersleb skole 100 år 4/10 2022

Referat medlemsmøte Hersleb skole 100 år 4/10 2022

Publisert av Karin E. Arnesen den 01.11.22.

 

 

 

 

 

 

Det ble nesten 70 interesserte mennesker som ville høre mere om og se seg om på skolen. Nestleder Karin Arnesen ønsket velkommen og fortalte litt om hva historielaget styrer med akkurat nå. Idrettshistoriegruppa samler historikk og denne gangen møtte Kari Berg Østhus som hadde med seg en mengde interessant stoff om Idrettslaget Kvik/Oslo-Kvikk. Det viste seg at hun hadde også vært svært aktiv i Tøyen Turn som holdt til nettopp på Hersleb skole. Det ble referert fra historielagets Vår Dag 24/9 2022 på Tøyen Torg som var svært vellykket. Årets magasin «Historiesus» er i rute og sendes ut i starten av november. Det er kommet respons på vår henvendelse til bydelen angående bautaen over Ole Gudmundsen og Konge-eika på Elgsletta og bydelsdirektøren anbefaler at noe blir gjort. Historielaget stiller i bydelens Åpen halvtime uke 41 og 42 for å fremlegge saken.

Foredragsholder Eldar Hanson og omviser Olav Fossbakken, begge mangeårige lærere på skolen, ble presentert. De har også fått i oppdrag lage et jubileumshefte/bok.

Eldar hadde vært lærer på Hersleb fra 1985 og i 25 år. I hans tid var det mange typer undervisning og en stor blanding av elever med ulik etnisk bakgrunn. Hans fag var norsk, fransk og historie, men i realiteten underviste han i alle fag og vært engasjert på arbeidstakersiden i hele perioden. Karin fortalte litt om barneskoletiden etter krigen. Eldar fortalte deretter om framhaldsskole-tiden.

 

 

 

 

 

 

 

Etter foredraget tok Olav deltakerne med på en runde i bygningen som knapt er til å kjenne igjen for dem som var elever for en mannsalder siden. Det innvendige dekorerte taket i midtoppgangen er bevart. Topp moderne utstyr i flotte, lyse klasserom. Freskomaleriene er restaurert og fått beskyttende glass. En spesiell stopp foran freskomaleriet «Geografien» av Axel Revold. Maleriet skapte debatt i februar 2022 da noen mente det var rasistisk siden det romantiserte kolonitiden ved å vise svarte slaver som del av en ekspedisjon. Elevene og skolen valgte å sette opp en informasjonsplakat. 

Nederst på siden finner du hele power point presentasjonen med mange fine bilder som vedlegg.

 

HERSLEBS skole eller HERSLEB Skole.

Heter det Hersleb skole eller Herslebs skole med s? Det var delte meninger, men det var nok de fleste som sa navnet uten s til slutt. En tid het det Hersleb videregående skole og opp til nylig ville man kalle seg H20 VGS. Men så fikk vi fra en lærer i salen vite at man har bestemt at nå skal den hete Sentrumskolen Hersleb!

Eldar viste bilder av skolen gjennom tidende og pekte på kastanjetrærne som stadig vokste seg høyere og den flotte hagen som man har klart å beholde. Skolen skal opprinnelig ha vært gul, men han har også funnet mange indikasjoner på at den kan ha vært rosa. Det som er sikker er i hvert fall at skolen har vært både gul og rosa gjennom tidende. (I Dagens Nyt, Morgenspostens udenbys Dagudgave, av mandag 8. januar 1923, står det «Den gulhvite Farve og Bygningens smukke og rene Linjer har gjort Herslebs Skole til en Pryd for Strøket». Det var byens nest største skole, kostet 3 mill. kroner, påbegynt i juli 1920 og tatt i bruk september 1922 og offisielt ferdigstilt og åpnet i januar 1923. Den har helt siden starten vært en påkostet skole.

I haven lå også vaktmester- og overlærerbolig i enden av leskuret. I overlærerboligen ble det senere barnehage og kontor for skole-lege og skolesøster.

Eldar har funnet at det skal være en modell av skolen og den skal være oppbevart på Hovedøya. Han har dessuten vært på taket for å finne ut hva som skjedde med spir og klokke. Det gamle klokkeuret står på et museum i Moss, men hvor den flotte værhanen med gutten som blåser i lur er blitt av er det ingen som vet. Den samme figuren har han funnet igjen som figur på gamle faner fra Hersleb skoles guttemusikk-korps.

I mange år var skolen framhaldsskole før den ble en videregående skole som satset på IKT. Fra 1990-tallet var skolen en av de mest dataorienterte og lagde bl.a. sin egen hjemmeside. I 2006 mente de selv å være svært langt fremme til tross for begrensede ressurser. Som mange skoler på østkanten i Oslo strevde de med omdømme og valgte lage en slags kalender hvor de måned for måned fortalte om hva elever og lærere bidro med. Eldar viste og fortalte fra disse aktivitetene. Det var etter hvert hovedsakelig elever med utenlands bakgrunn som klarte seg bra og mange gikk videre til høyere utdannelse. En episode i 1998 som startet med småkrangling første imidlertid til en tragedie hvor en person på skolen ble drept med kniv. Det ga skolen et dårlig rykte i mange år. Man forsøkte endre navn til H20, men har altså nå valgt å ta tilbake det gamle navnet og vil kalle skolen Sentrumskolen Hersleb.

Hersleb ble nedlagt i 20210/2011 da man under oppussing fant at bygningsmassen hadde mye asbest. Da dette ble avdekket i ventilasjonssystemet ble skolen stengt med umiddelbar virkning. Skolen ble totalrenovert, men åpnet igjen som Hersleb videregående skole høsten 2014.

Arkitekt for skolen var Harald Aars og navnet fikk den etter gaten den ligger i og professor i teologi Svend Borchmann Hersleb (f. 1784 d. 1836).

Oslo, 26/10 2022

Referat: Karin Arnesen, nestleder EGT