KVINNE - 70-80-90-tallet. Oslo-Kvikk, tillitsvalgt

KVINNE - 70-80-90-tallet. Oslo-Kvikk, tillitsvalgt

Publisert av Karin E. Arnesen den 26.10.23. Oppdatert 01.11.23.

Del II

Hvordan var det å være KVINNE på 70-, 80- og 90-tallet som medlem av I.L. Oslo-Kvikk og tillitsvalgt i Osloidretten?

Dame- og pikegruppa i I.L. Oslo-Kvikk vokste raskt og etter 10 år var det 30 damer og 70 piker.  Treningen fortsatte på Hersleb skole. Medlemstallet økte og økte og en ny avdeling på

Nedre Bekkelaget skole startet. Mini-partier med barn fra 3 år og mor og barn-partier så dagens lys. På Tøyen og Grünerløkka var det flyttet inn mange innvandrere som vi inviterte til lek og integrering.  Vi møtte mange kulturelle utfordringer her og dette tilbudet opphørte etter et par år da interessen var liten. Barn og damer deltok årlig på kretsturnstevner i Oslo, landsturnstevner i Norge, Gymnaestradar i Europa, Nordiske turnfestivaler og sommerleirer for barn.

Generasjonen av mødre og stiftere i damegruppa, ble på 70-tallet erstattet av de jentene som startet på turninga da pikegruppa ble dannet.  Det var viktig å være med kurs og utdanning arrangert av Oslo Idrettskrets som Trener A, Trener Trim og Trener for mor- og barn gymnastikk. I tillegg kurs innen idrettspsykologi, massasje, kosthold o.l. arrangert på Idrettshøyskolen.  Driften og administrasjon av idrettslag med spesielt fokus på økonomi og leie av treningssaler var helt avgjørende for driften.  Disse var arrangert av Oslo Idrettskrets.

Utfordringene og lysten til å gjøre I.L. Oslo-Kvikk attraktiv og ha en betydning for lokalmiljøet,

førte meg inn i Oslo-idretten.  Utdanningsutvalget i idrettskretsen arrangerte kurs av mange slag, idrettsleire, deltakelse ved arrangement i utlandet som leder, utforming av materiell m.m. Deretter verv i kretsstyret og domsutvalget. Her ble jeg og mange andre fra damegruppa, valgt inn fra  I.L. Oslo-Kvikk.

På «hjemmebane» i Oslo-Kvikk var vi ikke lenger avhengig av gutta.  Vi vokste og vokste i medlemstall. Vi inviterte oss selv inn i styret, komiteer og arrangementer.  De som ikke ønsket damer med i klubben, kom etter hvert på andre tanker selv om likestilling og tradisjonelle kjønnsroller rådet.  Hovedstyret har bare bestått av menn.

 

I 1976 var klubben 50 år og damegruppa var medarrangør av Kretsturnstevnet sammen med

Oslo Gymnastikk- og Turnkrets på Bislet med 2000 turnere og over 2000 tilskuere.  Nytt paradeantrekk og oppgradering av fane var nødvendig. Musikk-korps måtte leies og til og med politi hester som gikk foran turnerne fra Hersleb skole, opp Karl-Johan og til Bislett.  Mine foreldre hadde gått opp løypa med stoppeklokke for å sikre at vi var på rett punkt til rett tid. Som leder av damegruppa holdt jeg åpningstalen eller rettere sagt, åpningsprologen til stevnet.

I september samme år – også som en del av 50-årsmarkeringen, gikk Nordisk Mesterskap i Orientering for juniorer av stablene.  Dette arrangerte I.L. Oslo-Kvikk i samarbeid med Nydalen Skiklubb som var 90-år. Forberedelsene hadde gått over 2 år hvor mange detaljer skulle på plass med et budsjett på kr 70.000,- og støtte fra Oslo kommune på kr 10.000, -. Dette ble meget vellykket arrangementsmessig med bidrag fra klubbens medlemmer inkl. damegruppa.  Det ble avsluttet med mottakelse hos Ordfører Albert Nordengen på Rådhuset, premieutdeling og løperfest i Tøyen Samfunnshus. I Ekeberghallen ble det også arrangert nordisk håndballturnering.

     

Åpningstale Kretsturnstevnet 1976 - Bordkort jubileumsfest 1976

Jubileumsåret 1976 ble avsluttet med jubileumsfest i Tøyen Samfunnshus.  Den rekonstruerte kjellerboden fra Motzfeldtsgate 30 var sentral i feiringen. Representanter fra Norges Idrettsforbund og Oslo Idrettskrets og klubber fra Tøyensambandet, var også gjester.  Bordkortene – askebegre med navn - var noe spesielle og sto nok ikke helt i tråd med stiftelsesdokumentet hvor det heter «Røkning forbudt».

     

Kretsturnstevnet 1976 - Bislett         Boden i Motafeldtsgate 30

Tøyen Samfunnshus har vært et samlingspunkt for I.L. Oslo-Kvikk ved fester, kurs og ikke minst BINGO sammen med Tøyen Turn og Sørli Idrettsforening.  Dette var et meget godt bidrag til økonomien.  Damegruppe hadde sine vakter gjennom mange år.  Premiesamlingen til idrettslagene i Tøyen-distriktet var også plassert her.  (Etter mine opplysninger, er Oslo-Kvikks premier overlatt til Oslo Idrettskrets).

Medlemmene i I.L. Oslo-Kvikk kommer fra ulike yrkesgrupper.  Disse har bidratt med «hjelp» fra sine arbeidsgivere til trykking, mangfoldiggjøring, annonser, premier og ikke minst arbeidstimer til å holde I.L. Oslo-Kvikk lenge levende.  Helt fra medlemskapet mitt startet i klubben har jeg hatt mine barndomsvenner, klassevenner fra skolen, arbeidskolleger og tillitsvalgte fra ulike utvalg og styrer som nære venner.  Disse har jeg fremdeles selv om klubben ikke eksisterer mer. Min barndom og støtte fra de nærmeste, mitt medlemskap og engasjement i klubbens eksistens og sosiale liv, har gitt meg mye erfaring og lærdom i ledelse, organisering, administrasjon, økonomi, kompetanseutvikling, prosjektledelse, menneskehåndtering, dugnadsånd og respekt for frivillighet og menneskeverd i arbeidslivet og livet generelt.

                                                                       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Og hvem var Kari? Her kan du lese litt mer om hennes meritter:

Jeg er født i Oslo i 1947 og var den første i familien som tok eksamen artium. Min formelle utdannelse er knyttet til høyere administrativ utdanning fra Oslo Handelsgymnasium, Norges Handelshøyskole og BI Handelshøyskolen, samt tilleggsutdanning innen organisasjon, personalledelse og HR-relaterte fag en rekke steder. I idrettssammenheng har jeg trener- og lederkurs.

Jeg startet i meieriindustrien – TINE – som sekretær og etter tilleggsutdannelse var jeg personalsjef med total ansettelsestid 27 år. Deretter har jeg ha hatt mitt eget selskap i 17 år som bedriftsrådgiver innen organisasjons-, team- og lederutvikling, strategisk kompetansestyring og coaching med kunder fra privat næringsliv og offentlig forvaltning, samt idretten. 

Innen idrett har jeg vært utøver, trener og hatt tillitsverv i I.L. Oslo-Kvikk i 25 år. I Osloidretten har jeg vært medlem av Utdanningsutvalget, Kretsstyret og Domsutvalget i Oslo Idrettskrets i 20 år.