Oslos fineste oase - Botanisk hage på Tøyen.

Enerhaugen, Grønland og Tøyen historielag representerer et svært interessant område historisk sett.  Historien går helt tilbake til middelalderen og særlig handel og arbeiderklasse har satt sitt preg på bydelene. I dag er dette det mest mangfoldige stedet i Oslo, men det er store endringer på gang gjennom områdeløftet.

Historielaget ønsker å skape interesse for området vårt gjennom å løfte fram både gammel og ny historie. Vi vil være med på å spre kunnskap om de tre bydelene og gi de som bor her en sterkere tilknytning til området. Samtidig engasjerer vi oss i aktuelle saker som angår områdene, slik som bygningsvern og nye Blå Skilt. Historielaget jobber dessuten aktivt med å samle inn fotomateriale og fortellinger fra området. Ditt medlemskap er en viktig støtte for oss i dette arbeidet!

Som medlem får du reduserte billetter til våre åpne arrangementer, som foredrag, byvandringer og konserter. Du vil også motta invitasjoner til lukkede medlemsarrangementer og selvfølgelig få vårt nyhetsbrev via e-post. Du må gjerne engasjere deg i aktivitetene våre, hvis du ønsker det. Medlemskap hos oss gir også tilgang til appen Gnist. Her får du full oversikt over aktiviteter og meldinger fra foreningen, dessuten fungerer den som elektronisk medlemskort.

Bor du i området? Jobber du her eller er du bare interessert? Meld deg inn, da vel! Årsavgiften er 250 kr og kan innbetales til kontonr. 1813 31 32690 eller til vipps 611188. Ta ellers gjerne kontakt hvis du har materiale du tror kan være interessant for oss.

Facebook: https://www.facebook.com/EGTHistorie/


Fornavn:

 

Etternavn:

 

E-post:

 

Telefon: