Referat fra vandring langs Akerselva 4. juni 2024

Referat fra vandring langs Akerselva 4. juni 2024

07.06.24 11:54
av Karin E. Arnesen

Sommervandring langs nederste del av Akerselva med entusiastiske Per Østvold som guide. Start ved Olafia-monumentet, over Vaterlands bru til monumentet over Ole Gudmundsen i Norbygata. Derfra nordover til Kongeeika og utsikt til Christian Krohgs gate 30 med interessant historie. Historien om Harald Bardahl som fikk plantet eika og videre til stedet Eika-gjengen. Utsikt til Fjerdingen og over Nybrua til monumentet over Christian Krohg. Foto: Sigurd Johansen.

Les mer
Båttur på Akerselva

Båttur på Akerselva

20.06.21 01:00
av Karin E. Arnesen

Akerselva er et naturlig skille mellom det historielaget kaller sitt primærområde, Enerhaugen, Grønland og Tøyen og det vi kaller vårt sekundærområde, Vaterland og Fjerdingen. Vaterlands bru har i hele byens historie vært selve hovedinngangen til byen etter at Christian IV flyttet byen i 1624. På grunn av koronaen var det lenge usikkert om vi kunne ha at arrangement, men endelig begynte Oslo å kunne åpnes opp igjen og historielaget kunne arrangere denne utflukten. Du finner en mengde flere bilder på våre Facebook-sider. Her følger en liten personlig rapport.

Les mer
Likfunn i Akerselva juni 1943

Likfunn i Akerselva juni 1943

17.04.21 01:00
av Erik Odgaard

Personen har både kniv- og skuddsår. Det blir en sak for kriminalpolitiet som etter en obduksjon og åstedsundersøkelse identifiserer den unge mannen som Alf Gran. Kriminalpolitiet involverer Gestapo som lanserer en teori om at mannen har blitt likvidert av motstandsbevegelsen, i dette tilfelle den kommunistiske motstandsbevegelsen. Årsaken skulle ha vært at han hadde fått kalde føtter og ønsket å trekke seg ut av arbeidet med å spre illegale aviser. Det lyktes imidlertid ikke der og da å finne den eller de som stod bak likvideringen.

Les mer